Hart voor elektrotechniek

Hager

Internationaal

Al ruim 65 jaar richt dit familiebedrijf zich op het ontwikkelen van technische oplossingen waarmee installatieprofessionals hun werk nóg beter kunnen doen. Daarbij staan de klant en de eindklant centraal in alles wat ze doen. Inmiddels tellen ze 11.500 medewerkers met 24 productielocaties over de hele wereld. Zo zijn ze altijd dicht bij de klant in de buurt.

Betrokken bij de prak­tijk, dichtbij onze klanten

Hoe groot Hager inmid­dels ook gegroeid is, ze zijn en blijven een fami­lie­be­drijf. Dat bete­kent dat ze altijd klaar staan voor de klant. Boven­dien zijn en blijven hun experts dicht betrokken bij de werk­vloer. Ze denken elke dag na hoe ze het werk voor de klant makkelijker en veiliger kunnen maken.

Opgericht in
Locaties
Aantal medewerkers

Voorbereiding op de toekomst

Om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van de klant, treden ze daad­krachtig op. Door middel van inves­te­ringen, voort­du­rende commu­ni­catie en aange­scherpte systemen kunnen zij beter voorzien in de vraag naar hun producten. Dit doen zij door uitbreiding van hun produc­tie­faci­li­teiten uit in heel Europa. Met name in Duits­land en Frank­rijk zijn de faci­li­teiten met meer dan 10.000 m2 uitge­breid en is er tot nu toe 83 miljoen euro is geïn­ves­teerd.

In 2022 zijn enkele van de nieuwe produc­tie­lijnen in gebruik genomen. Hier­door hebben zij de beschik­baar­heid van bepaalde producten aanzien­lijk kunnen verbe­teren vanaf het eerste kwar­taal van 2023. Bijvoor­beeld in het segment met modu­laire componenten.